Физика мұғалімі бос лауазымына орналасуға арналған конкурстың қорытындысы

Жұлдызды белсенді емесЖұлдызды белсенді емесЖұлдызды белсенді емесЖұлдызды белсенді емесЖұлдызды белсенді емес

2023 жылғы 24 қазанда бос лауазымға орналасуға конкурстық комиссияның кезекті отырысы өтті: физика пәні мұғалімі.

Берілген өтініштер мен материалдарды қарау қорытындысы бойынша конкурстық комиссия шешім  қабылдады:

Физика пәні мұғалімінің бос лауазымына конкурс жарияланады

Жұлдызды белсенді емесЖұлдызды белсенді емесЖұлдызды белсенді емесЖұлдызды белсенді емесЖұлдызды белсенді емес

Физика пәні мұғалімінің бос лауазымына конкурс жарияланады.

Обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики преподаваемого предмета, в соответствии с государственным общеобязательным стандартом образования; способствует формированию общей культуры личности обучающегося и воспитанника и его социализации, выявляет и содействует развитию индивидуальных способностей обучающихся;     воспитывает в обучающемся уважительное отношение к педагогу, учит соблюдать деловой стиль отношения и речевой этикет путем вежливого обращения по имени и отчеству педагога или прямого обращения "учитель/мұғалім"; использует новые подходы, эффективные формы, методы и средства обучения с учетом индивидуальных потребностей обучающихся; составляет краткосрочные и среднесрочные (календарно-тематические) планы по предметам, задания для суммативного оценивания за раздел и суммативного оценивания за четверть; проводит анализ по итогам проведения суммативного оценивания за раздел и суммативного оценивания за четверть с комментариями; заполняет журналы (бумажные или электронные); обеспечивает достижение личностных, системно-деятельностных, предметных результатов обучающимися и воспитанниками не ниже уровня, предусмотренного государственным общеобязательным стандартом образования;

Физика мұғалімі бос лауазымына орналасуға арналған конкурстың қорытындысы

Жұлдызды белсенді емесЖұлдызды белсенді емесЖұлдызды белсенді емесЖұлдызды белсенді емесЖұлдызды белсенді емес

2023 жылғы 1526 қыркүйек аралығында жарияланған физика мұғалімі бос лауазымына орналасуға арналған конкурстың қорытындысы:

  • физика мұғалімі бос лауазымына орналасуға конкурс өткізілмеді деп танылсын

Бос лауазымдарға орналасуға арналған конкурстың қорытындысы

Жұлдызды белсенді емесЖұлдызды белсенді емесЖұлдызды белсенді емесЖұлдызды белсенді емесЖұлдызды белсенді емес

2023 жылғы 15 қыркүйекте орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі бос лауазымына орналасуға конкурс комиссиясының отырысы өтті.

Ұсынылған өтінімдер мен материалдарды қарау нәтижелері бойынша конкурстық комиссия шешім қабылдады:

Бос лауазымдарға орналасуға арналған конкурстың қорытындысы

Жұлдызды белсенді емесЖұлдызды белсенді емесЖұлдызды белсенді емесЖұлдызды белсенді емесЖұлдызды белсенді емес

2023 жылғы 20 қыркүйекте уақытша бос лауазымға орналасуға конкурс комиссиясының отырысы өтті: ағылшын тілі мұғалімі

Ұсынылған өтінімдер мен материалдарды қарау нәтижелері бойынша конкурстық комиссия шешім қабылдады:

Уақытша бос лауазымына орналасуға конкурс өткізу туралы хабарландыру

Жұлдызды белсенді емесЖұлдызды белсенді емесЖұлдызды белсенді емесЖұлдызды белсенді емесЖұлдызды белсенді емес

Ағылшын тілі мұғалімінің мұғалімінің уақытша бос лауазымына конкурс жарияланады (негізгі қызметкер болмаған кезеңде, оның ішінде  жүктілігі және босануы бойынша демалыс).

Міндеттері: мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес оқытылатын пәннің ерекшелігін ескере отырып, білім алушыларды оқытуды және тәрбиелеуді жүзеге асырады; білім алушы мен тәрбиеленуші тұлғасының жалпы мәдениетін қалыптастыруға және оны әлеуметтендіруге ықпал етеді, білім алушылардың жеке қабілеттерін анықтайды және дамытуға жәрдемдеседі; білім алушыда педагогке құрметпен қарауға тәрбиелейді, педагогтің аты мен әкесінің аты бойынша сыпайы сөйлеу немесе «мұғалім» тікелей сөйлеу арқылы іскерлік қарым-қатынас стилін және сөйлеу этикетін сақтауға үйретеді; білім алушылардың жеке қажеттіліктерін ескере отырып, оқытудың жаңа тәсілдерін, тиімді нысандарын, әдістері мен құралдарын қолданады; пәндер бойынша қысқа мерзімді жоспарлар, бөлім үшін жиынтық бағалау және тоқсан үшін жиынтық бағалау тапсырмаларын жасайды; бөлім үшін жиынтық бағалауды және түсініктемелермен тоқсан үшін жиынтық бағалауды жүргізу қорытындылары бойынша талдау жүргізеді; электрондық (қағаз және электрондық түрінде) журналдарды толтырады; білім алушылар мен тәрбиеленушілердің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартында көзделген деңгейден төмен емес тұлғалық, жүйелік-қызметтік, пәндік нәтижелерге қол жеткізуін қамтамасыз етеді

Бос лауазымдарға орналасуға арналған конкурстың қорытындысы

Жұлдызды белсенді емесЖұлдызды белсенді емесЖұлдызды белсенді емесЖұлдызды белсенді емесЖұлдызды белсенді емес

2023 жылғы 31 тамызда бос және уақытша бос лауазымдарға орналасуға конкурс комиссиясының отырысы өтті: бастауыш сынып мұғалімдері: - 4 ставка, математика мұғалімдері, физика мұғалімдері - 0,5 ставка, қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдері - 0,5 ставка (үйде оқыту) ), қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, педагог психолог, мұғалімнің көмекшісі – 2 орын, орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі, ағылшын тілі мұғалімі – 2 орын, география мұғалімі.
Ұсынылған өтінімдер мен материалдарды қарау нәтижелері бойынша конкурстық комиссия шешім қабылдады:

Бос лауазымдарға орналасуға арналған конкурстың қорытындысы

Жұлдызды белсенді емесЖұлдызды белсенді емесЖұлдызды белсенді емесЖұлдызды белсенді емесЖұлдызды белсенді емес

Нәтижесі: 2023 жылғы 25 тамызда бос лауазымға орналасуға конкурс комиссиясының отырысы өтті: информатика мұғалімі – 2 орын.

Ұсынылған өтінімдер мен материалдарды қарау нәтижелері бойынша конкурс комиссиясы шешім қабылдады:

География пәні мұғалімінің бос лауазымына конкурс жарияланады

Жұлдызды белсенді емесЖұлдызды белсенді емесЖұлдызды белсенді емесЖұлдызды белсенді емесЖұлдызды белсенді емес

География пәні мұғалімі бос лауазымына конкурс жарияланады

Міндеттері: мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес оқытылатын пәннің ерекшелігін ескере отырып, білім алушыларды оқытуды және тәрбиелеуді жүзеге асырады; білім алушы мен тәрбиеленуші тұлғасының жалпы мәдениетін қалыптастыруға және оны әлеуметтендіруге ықпал етеді, білім алушылардың жеке қабілеттерін анықтайды және дамытуға жәрдемдеседі; білім алушыда педагогке құрметпен қарауға тәрбиелейді, педагогтің аты мен әкесінің аты бойынша сыпайы сөйлеу немесе «мұғалім» тікелей сөйлеу арқылы іскерлік қарым-қатынас стилін және сөйлеу этикетін сақтауға үйретеді; білім алушылардың жеке қажеттіліктерін ескере отырып, оқытудың жаңа тәсілдерін, тиімді нысандарын, әдістері мен құралдарын қолданады; пәндер бойынша қысқа мерзімді жоспарлар, бөлім үшін жиынтық бағалау және тоқсан үшін жиынтық бағалау тапсырмаларын жасайды; бөлім үшін жиынтық бағалауды және түсініктемелермен тоқсан үшін жиынтық бағалауды жүргізу қорытындылары бойынша талдау жүргізеді; электрондық (қағаз және электрондық түрінде) журналдарды толтырады; білім алушылар мен тәрбиеленушілердің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартында көзделген деңгейден төмен емес тұлғалық, жүйелік-қызметтік, пәндік нәтижелерге қол жеткізуін қамтамасыз етеді;

Информатика мұғалімі бос лауазымына орналасуға арналған конкурстың қорытындысы

Пайдаланушы бағалауы: 1 / 5

Жұлдызша белсендіЖұлдызды белсенді емесЖұлдызды белсенді емесЖұлдызды белсенді емесЖұлдызды белсенді емес

2023 жылдың 18 шілдесі мен 27 шілдесі аралығында информатика мұғалімі бос лауазымына орналасуға арналған конкурстың қорытындысы:

  • информатика мұғалімінің бос лауазымына орналасуға конкурс өтпеді деп танылады.

Информатика мұғалімі бос лауазымына конкурс ашылды

Пайдаланушы бағалауы: 1 / 5

Жұлдызша белсендіЖұлдызды белсенді емесЖұлдызды белсенді емесЖұлдызды белсенді емесЖұлдызды белсенді емес

Информатика мұғалімінің бос лауазымына  конкурс жарияланады: 2 ставка

Міндеттері: оқытылатын пәннің ерекшелігін ескере отырып, мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес білім алушыларды оқытуды және тәрбиелеуді жүзеге асырады; білім алушы мен тәрбиеленуші тұлғасының жалпы мәдениетін қалыптастыруға және оны әлеуметтендіруге ықпал етеді; білім алушылардың жеке қабілеттерін анықтайды және дамытуға жәрдемдеседі; білім алушыда педагогке құрметпен қарауға тәрбиелейді, педагогтің аты мен әкесінің аты бойынша сыпайы сөйлеу немесе «мұғалім/учитель» тікелей сөйлеу жолымен қарым-қатынастың іскерлік стилін және сөйлеу этикетін сақтауға үйретеді; білім алушылардың жеке қажеттіліктерін ескере отырып, оқытудың жаңа тәсілдерін, тиімді нысандарын, әдістері мен құралдарын қолданады; пәндер бойынша қысқа мерзімді және орта мерзімді (күнтізбелік-тақырыптық) жоспарлар, бөлім үшін жиынтық бағалау және тоқсан үшін жиынтық бағалау үшін тапсырмалар жасайды; бөлім үшін жиынтық бағалау және түсініктемелермен тоқсан үшін жиынтық бағалау жүргізу қорытындылары бойынша талдау жүргізеді; журналдарды (қағаз немесе электрондық)толтырады; білім алушылар мен тәрбиеленушілердің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарында көзделген деңгейден төмен емес тұлғалық, жүйелік-қызметтік, пәндік нәтижелерге қол жеткізуін қамтамасыз етеді; оқу бағдарламаларын, оның ішінде ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар білім алушыларға арналған бағдарламаларды әзірлеуге және орындауға қатысады, оқу жоспарына және оқу процесінің кестесіне сәйкес олардың толық көлемде іске асырылуын қамтамасыз етеді; білім алушылардың, тәрбиеленушілердің жеке қабілеттерін, қызығушылықтары мен бейімділігін зерделейді; инклюзивті білім беру үшін жағдай жасайды; ерекше білім беру қажеттіліктері бар білім алушының жеке қажеттілігін ескере отырып, оқу бағдарламаларын бейімдейді; интерактивті оқу материалдары мен цифрлық білім беру ресурстарын пайдалана отырып, қашықтықтан режимде сабақтар ұйымдастырады; әдістемелік бірлестіктердің, мұғалімдер қауымдастығының, әдістемелік, педагогикалық кеңестердің, желілік қоғамдастықтардың отырыстарына қатысады;  ата-аналарға арналған педагогикалық консилиумдарға қатысады; ата-аналарға кеңес береді; кәсіби құзыреттілігін арттырады; еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өртке қарсы қорғау қағидаларын сақтайды; білім беру процесі кезеңінде білім алушылардың өмірі мен денсаулығын қорғауды қамтамасыз етеді; ата-аналармен немесе оларды алмастыратын адамдармен ынтымақтастықты жүзеге асырады; тізбесін білім беру саласындағы уәкілетті орган бекіткен құжаттарды толтырады; білім алушылар мен тәрбиеленушілер арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті, Академиялық адалдық қағидаттарын қалыптастырады.

Яндекс.Метрика